Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wielkopostne rekolekcje internetowe „Civitas Christiana”

Błogosławieństwo ks. bpa Mirosława Milewskiego.

Wielkopostne rekolekcje internetowe

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

 

CZĘŚĆ 1 – WIARA – ks. Ryszard Umański

CZĘŚĆ 2 – NADZIEJA – ks. Bogusław Drożdż

CZĘŚĆ 3 – MIŁOŚĆ – ks. Marek Żejmo