Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wielkanoc 2016

„Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1 P, 1-3)

Niech ta prawda towarzyszy nam w przeżywaniu Pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2016. W szczególnym Roku Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski pragniemy życzyć odnowienia i umocnienia w wierze – w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, miłosierdzia nad ludzką słabością i życia nad śmiercią! Zanurzeni przez sakrament chrztu w tajemnicy powstania
z martwych naszego Pana bądźmy świadkami nadziei i odważnymi głosicielami Orędzia Zbawienia w naszych środowiskach.

Radosnego Alleluja w Poranek Zmartwychwstania!

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Spółki GRUPA INCO S.A.

Prezes Zarządu                                              Przewodniczący
Grupa INCO S.A.                                    Katolickiego Stowarzyszenia
Sławomir Józefiak                                     „Civitas Christiana”
                                                                      Tomasz Nakielski