Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Walne Zebranie Stowarzyszenia zamykające kadencję 2012-2016 oraz wybierające  władze naczelne Stowarzyszenia i wyznaczające kierunki działania na kolejne 4 lata, odbyło się w sobotę 11 czerwca 2016r. w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą w kościele św. Aleksandra w Warszawie sprawował ks. inf. Grzegorz Kalwarczyk.

Obrady Walnego Zebrania odbyły się w sali konferencyjnej hotelu Mercure w Warszawie.

W wyniku głosowania delegaci jednogłośnie  wybrali Tomasza Nakielskiego  na  funkcję przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wybrano także  30 – osobowy skład Rady Głównej i 7 – osobową Główną Komisję  Rewizyjną. Rada Główna ukonstytuowała się  wybierając  wiceprzewodniczących Rady Głównej – Sławomira Józefiaka oraz Romualda Gumienniaka, zaś sekretarzem Rady Głównej został wybrany Zbigniew Połoniewicz. Dokonała także wyboru Zarządu Stowarzyszenia: Maciej Szepietowski – prezes Zarządu, Teresa Kazimierczuk i Agnieszka Pieńkowska – członkowie Zarządu.

Zapraszamy do zapoznania się z  szerszą  relacją  w artykule na  http://e-civitas.pl/odbylo-sie-walne-zebranie-civitas-christiana/