Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

W Katowicach wręczono 44. Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia [WIDEO]

20 września na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Małgorzata Mańka-Szulik, Maria Dragon oraz Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy.

Gala zgromadziła liczną publiczność. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in.: abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki oraz bp Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz, szkół oraz delegacje oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z przewodniczącym organizacji Tomaszem Nakielskim.

Ligoniowym laurem nagradzane są osoby i instytucje, które kierując się chrześcijańskimi wartościami, wnoszą znaczący wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska. Spośród dotychczasowych laureatów należy wymienić: abp. Alfonsa Nossola, Wojciecha Kilara, prof. Jana Miodka, prof. Mariana Zembalę, zespół „Śląsk”, Franciszka Pieczkę czy Henryka Jana Botora.

Tegoroczną Nagrodą uhonorowano:
Małgorzatę Mańkę-Szulik
– za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10 laty dzieła Metropolitarnego Święta Rodziny;
Marię Dragon – za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu;
Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – w roku 750. rocznicy kanonizacji Świętej Jadwigi – za wytrwałość, w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.

Kapitułę Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia stanowią: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (przewodniczący), prof. dr hab. Franciszek Marek, dr hab. Marek Rembierz, Piotr Sutowicz (członkowie) oraz Maciej Szepietowski (sekretarz).

Juliusz Ligoń, którego imię nosi śląska nagroda przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, to poeta ludowy Ziemi Śląskiej, publicysta i polski działacz społeczny, żyjący w latach 1823-1889. Za swą działalność propolską był wielokrotnie szykanowany, utrudniano mu podjęcie stałej pracy zarobkowej i poddawano częstym rewizjom. Na ciężką sytuację materialną rodziny Ligoniów składały się również wysokie kary finansowe, przez co z żoną i sześciorgiem dzieci żył w ubóstwie. Zmarł wskutek ciężkiej choroby, 17 listopada 1889 r., a jego grób znajduje się na cmentarzu przy chorzowskiej parafii p.w. św. Barbary.

 

Idea Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia zrodziła się w Katowicach, w czasie, kiedy Śląsk starano się uczynić symbolem pracy zniewalającej człowieka. Różnymi sposobami starano się wymazać ze świadomości społecznej to, co wiązało się z patriotycznym i chrześcijańskim dziedzictwem tej ziemi. Wyznawane przez laureatów Nagrody wartości patriotyczne i chrześcijańskie są podstawą do uhonorowania Ligoniowym laurem, bo to one wyznaczały kierunki dziejów tej ziemi i sytuowały ją w dziedzictwie ojczystym.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia. Relacja w Miesięczniku „Civitas Christiana” Nr 10/2017

Mateusz Zbróg, Marcin Kluczyński