Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

VIII Ogólnopolskie Colloquium Prawno-Historyczne

17 kwietnia 2012 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się kolejna konferencja naukowa, której jednym ze współorganizatorów jest Okręgowy Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem „Ius belli et pacis w tradycji europejskiej”. W szerokim gronie organizatorów znalazły się również Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego oraz Historii Państwa i Prawa), Koło Naukowe LEX Wydziału Prawa i Administracji UO oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Stefan Marek Grochalski, Prorektor Uniwersytetu Opolskiego. W słowie wstępnym przypomniał zebranym, że pochodzi z Brzegu, tu się wychował i to dla niego szczególne miejsce. Stwierdził również, że „…wojny nie są niczym pięknym, ale towarzyszyły ludzkości od jej zarania…”

Jako kolejny mówca głos zabrał prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski (UO). Przed rozpoczęciem pierwszej sesji wykładowej przypomniał, iż na przestrzeni lat Colloquium gościło wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy (Liban, Ukraina, Włochy). Wyznał także, że Nagroda Peregryna z Opola ufundowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Opolu dowodzi, że umiłowanie sprawiedliwości nie jest tylko ideą – ma także konkretny wymiar praktyczny.

Niezwykle istotnym punktem Colloquium było wręczenie nagrody Peregryna z Opola – za „Umiłowanie Sprawiedliwości”. Krótki rys historyczny nagrody przedstawił Przewodniczący Rady Okręgu w Opolu Tadeusz Staszczak. Następnie odczytał laudacje tegorocznych laureatów:

Ks. prof. Hugolina Langkammera, prawnika prof. dr hab. Macieja Maciejewskiego, franciszkanina o. Bogdana Koczora i p. Teresy Rojek.

Sylwetki Laureatów Nagrody Peregryna z Opola

Ks. prof. Hugolin Helmut Langkammer – ur. 19.12.1930r. w Bobrku na Górnym Śląsku. Śluby zakonne złożył w 1954r., święcenia kapłańskie rok później. W latach 1987-1993 dziekan Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Założyciel Instytutu Biblijnego przy KUL-u. Autor ponad 80 książek, 500 rozpraw i artykułów. Jest członkiem zespołu tłumaczy przekładu Pisma Świętego tzw. Biblii Lubelskiej.

Prof. dr hab. Marek Maciejewski – Kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa,  Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem badań i zajęć naukowych profesora są m. in. doktryny polityczne i prawne (antysemityzm, rasizm, nacjonalizm, nazizm, konserwatyzm i ekstremizm), filozofia polityczna oraz dzieje stosunków polsko-niemieckich. Profesor jest członkiem Międzynarodowej Rad Naukowej Oświęcimskiego Centrum Badania Totalitaryzmów, Zagłady i Praw Człowieka oraz Centrum Badania Holocaustu przy Uniwersytecie Jagiellonskim.

O. Bogusław Koczor – Franciszkanin, przyjął święcenia kapłańskie 24 maja 1986 r. we Wrocławiu. W latach 1986-1991 był wikarym, duszpasterzem akademickim i katechetą w parafii św. Antoniego we Wrocławiu. W latach 1991-2003 był proboszczem parafii pw. św. Anny na Górze Św. Anny. Od 2003 r. pełni funkcję proboszcza parafii pw. św. Stanisława w Krynicznie koło Trzebnicy. Od kilkunastu lat obejmuje opieką duszpasterską osoby uzależnione i och rodziny.

Teresa Rojek – mężatka, matka dwójki dzieci, zamieszkuje we Włostowej, koło Korfantowa. Pracując jako księgowa udzielała się społecznie w komitetach rodzicielskich, Caritas parafialnej, PTTK w Korfantowie. Od 1989 r. do dzisiaj  (z przerwą w latach 1993-1998) jest prezesem Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielicach. Do podstawowej działalności Koła należy prowadzenie schronisk w Bielicach i Ścinawie Małej dla bezdomnych mężczyzn. Od początku istnienia Koła Bielickiego w ośrodkach przezeń prowadzonych schronienie uzyskało około 6 tysięcy bezdomnych mężczyzn.

W czasie wręczania Nagrody Peregryna z Opola przywołano także postać romanisty profesora Emila Bejjaniego z Bejrutu, który w 2006 r. był gościem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, a który to 20.03.2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia Adwokatów Libańskich otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP. W imieniu prezydenta RP laudację wygłosił na cześć Profesora i wręczył medal ambasador Tomasz Niegodzisz. W uroczystościach w Bejrucie uczestniczyło wtedy około 120 osób, w tym minister sprawiedliwości, jak i członkowie Rady Konstytucyjnej Republiki Libańskiej. Tym samym wysiłki profesora Emila Bejjaniego, który od lat umacnia przyjaźń między narodami polskim i libańskim zostały docenione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *