Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

VIII Ogólnopolskie Adwentowe Dni Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

VIII Ogólnopolskie Adwentowe Dni Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Kraków – Łagiewniki, 4-6 grudnia 2014

PROGRAM REKOLEKCJI
4.12.2014 r.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – Bazylika
15.20 Msza św. – Bazylika
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji
– prowadzenie O. dr Piotr Spiller O.Carm.
5.12.2014 r.
9.15 Nadzieja w rozmowie – I nauka adwentowa – sala konferencyjna – Dom
Duszpasterski, I p.
11.00 Prawda, słuchanie i tożsamość – II nauka adwentowa
14.00 Nadzieja w solidarności – szacunek dla seniorów – III nauka adwentowa
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – Bazylika
16.00 Spowiedź
17.05 Msza św. – Bazylika
18.00 W hołdzie Janowi Pawłowi II – Aula Jana Pawła II przy Bazylice
6.12.2014 r.
8.00 Msza św. w Katedrze Wawelskiej. Złożenie kwiatów przy relikwiach
św. Jadwigi Królowej Polski, w Krypcie Srebrnych Dzwonów oraz pod
pomnikiem Jana Pawła II
nauki adwentowe
„KTO MA NADZIEJĘ TEN ŻYJE INACZEJ”
wygłosi
ks. dr ROBERT NĘCEK – doktor teologii, wykładowca
nauki społecznej Kościoła na Wydziale Teologicznym i
dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, rzecznik prasowy
Archidiecezji Krakowskiej.
Organizator:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Kraków – Warszawa
Kontakt:
Oddział Okręgowy w Krakowie
ul. Garbarska 9, 31-131 Kraków, tel. 12 – 422 – 21 – 11
e-mail: malopolski@civitaschristiana.pl

maly