Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

V Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią

Już po raz piąty odbyło się Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią. Uczestniczyło w nim ponad stu finalistów diecezjalnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Głównym celem spotkania było ukazanie aktualności Pisma Święta i zachęta, by z Ewangelii młodzi uczynili Księgę Życia. Zjazd rozpoczął się 10 maja modlitwą na Jasnej Górze.

Bp Jan Wątroba przypomniał w kazaniu, że Maryja obecna w jasnogórskiej Ikonie, wskazująca na Biblię, najlepiej uczy nas słuchania i wypełniania Słowa Bożego. – Ona jest błogosławiona, szczęśliwa, bo ma wiarę i w tej wierze przyjęła Słowo, by dać je światu – powiedział częstochowski biskup pomocniczy.
Zachęcał, by młodzi z radością podejmowali lekturę Pisma Świętego i wypełniali Słowo, które poznają. Kaznodzieja gratulował „biblistom” odwagi zgłębiania Ewangelii i życzył radości z konkursowych zmagań.

Podczas Eucharystii sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej zostały poświęcone pamiątkowe różańce, które stanowić mają zachętę do trwania na modlitwie wraz z Maryją, Matką Słowa.
Spotkania uczestników konkursu zawsze odbywają się w pobliżu 13 maja, kiedy to przypada rocznica zamachu na życie Jana Pawła II. Jest to okazja do przypomnienia, że to na Jasnej Górze papież z Polski pozostawił najcenniejszą relikwię – przestrzelony pas swojej sutanny i szansa, by młodzi poznali cząstkę najnowszej historii Polski i świata. Konferencję temu poświęconą wygłosił o. Józef Płatek, paulin, na ręce którego papież z Polski przekazał przestrzelony pas.
Na program spotkania złożyły się także konferencje dotyczące Pisma Świętego oraz warsztaty dziennikarskie w redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Z uczestnikami spotkał się m. in. ks. inf. Ireneusz Skubiś redaktor naczelny pisma, który zachęcał młodzież, by współtworzyła „Niedzielę Młodych”.
Z redagowaniem depesz i informacji o Kościele uczestników warsztatów zapoznał ks. Mariusz Frukacz redaktor „Niedzieli”. Natomiast ks. red. Jacek Molka wskazał na konieczność obecności „Niedzieli” i mediów katolickich w świecie Internetu. -Bardzo ważne jest, by młodzi ludzie zapoznawali się z posłannictwem mediów katolickich, w tym oczywiście „Niedzieli”- powiedział Marcin Kluczyński, członek zespołu koordynującego Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. „Owocem takich warsztatów, które w ramach Spotkań Młodych z Biblią, odbywają się piąty raz, jest to, iż młodzi ludzie wymieniają się swoimi opiniami na forach internetowych. Piszą o Kościele i Biblii na różnych stronach internetowych” – kontynuował korodynator.

Wieczorem uczestnicy Spotkania Młodych z Biblią pojechali do Ośrodka Rekolekcyjnego św. Puszcza w Olsztynie k/ Częstochowy. Tam z udziałem biblistów: ks. dr Romana Mazura z Krakowa (SDB) i ks. dr Jacka Molki z Częstochowy, odbyły się warsztaty, podczas których poruszane były zagadnienia dotyczące tegorocznej tematyki konkursu – Księgi Izajasza, Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich.
Świadectwem wartości, płynącej z odkrycia autentycznej, bezinteresownej i odpowiedzialnej miłości względem Boga, siebie i drugiego człowieka, podzielili się członkowie Ruchu Czystych Serc.
Nie zabrakło też czasu na integrację konkursowiczów z całej Polski, ognisko, „majówkę” w plenerze pod „Jasnogórskim Giewontem” i wspólne dzielenie się nie tylko wrażeniami, ale przede wszystkim spotkaniem ze Słowem Bożym.
Uczestnicy Częstochowskiego Spotkania Młodych z Biblią i ci finaliści diecezjalni, którzy nie mogli przybyć na Jasną Górę spotkają się teraz 4-5 czerwca w Niepokalanowie na finale ogólnopolskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *