Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Transmisja on-line z gali wręczenia Nagrody im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża

Już w najbliższą niedzielę, 15 października, w Koszalinie odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody im. ks. kardynała nom. Ignacego Jeża.

Celem nagrody jest promowanie i inspirowanie działalności oraz twórczości krzewiącej ideały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, a przez to upamiętnienie działalności ks. kard. nominata Ignacego Jeża.

Kapituła IX edycji Nagrody im ks. kardynała nom. Ignacego Jeża informuje że trzy równorzędne  Nagrody IX edycji otrzymają:
Tadeusz Błaszczak – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (Szczecinek)
Mariusz Kajewski – Towarzystwo im br. Alberta (Słupsk)
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi – (Koszalin)

Wręczenie Statuetek Nagrody im ks. kard. nom. Ignacego Jeża, nastąpi 15 października 2017 r. o godz. 16.00 w Filharmonii Koszalińskiej. Galę uświetni koncert wokalisty Michała Rasska z Zespołem.

Bezpośrednia relacja z wydarzenia będzie możliwa do obejrzenia na www.dobremedia.org