Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

TELEFONY ZAUFANIA

TELEFONY ZAUFANIA

 

 

 

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Linia 116 111 obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci telefonu zaufania 116 111 współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzą interwencje w sprawach dzieci.

 

 

0 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Z numerem 0 800 12 12 12 będzie można się połączyć bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych Orange. Telefon jest czynny od godz. 8.15 do godz. 20.00. W tych godzinach dyżurują specjaliści, potrafiący nawiązać kontakt z dziećmi i starający się im pomóc.

 

 

0 800 120 002 NIEBIESKA LINIA – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Oferta telefonu Niebieska Linia skierowana jest do: osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej. Osoby dyżurujące przy telefonie Niebieska Linia posiadają wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne. Ponadto każda osoba przeszła szkolenie z zakresu podstawowych przepisów w zakresie prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

0 800 140 068 POMARAŃCZOWA Linia – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.

Siedziba infolinii mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci "PROM" w Łodzi. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00. W zamierzeniu organizatorów jest ona przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol. Akcję wspiera Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 
 

KATOLICKIE TELEFONY ZAUFANIA

0 32 253 05 00 TELEFON CAŁODOBOWY

Katolickie telefony zaufania: Bielsko-Biała 033 812-26-67 Sosnowiec 032 292-98-93 Poznań 061 865-10-00

Telefon Zaufania „Arka”: Bochnia 014 611-95-95 Mielec 017 681 81 41 Nowy Sącz 018 442 07 63 Tarnów 014 627 40 44 Dębica 014 773 08 09

Jasnogórski Telefon Zaufania – Ostatnia deska ratunku 034 365 22 55

Linia Braterskich Serc – Radom 0800 311 800

 

Telefon Zaufania Diecezji Siedleckiej – Siedlce 0800 644 447

Duszpasterski Telefon Zaufania – Wrocław 071 321 35 46

 

Telefon Zaufania przy Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym – Licheń 063 270 81 32

 

 

Klikając na obrazek przejdziecie na stronę Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji doświadczających przemocy w rodzinie przy MPiPS, na której znajdziecie dane organizacji pomocowych i telefony zaufania dla dzieci.

 

 

Klikając na obrazek przejdziecie na stronę Fundacji OŚKa (Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych), na której znajdziecie listę telefonów zaufania dla KOBIET i ośrodków pomocowych na terenie całej Polski.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *