Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jubileusz XX-lecia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

UCHWAŁA Nr 21/RG/2016 Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie:  Jubileuszu XX-lecia przyznania Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej § 1. Rada Główna na posiedzeniu w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 1 grudnia 2016 roku przyjęła Uchwałę…