Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Tożsamość „Civitas Christiana”

UCHWAŁA Walnego Zebrania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia  11 czerwca 2016 r. w sprawie:  przyjęcia dokumentu „Tożsamość Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”. § 1. Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” postanawia przyjąć dokument określający tożsamość Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” o…