Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zadania programowe w 2017 roku

UCHWAŁA   Nr 15/RG/2016 Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 23 września  2016 roku w sprawie: zadań programowych na rok 2017 § 1. Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 11.06.2016 r. i hasłem roku duszpasterskiego…

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę – Relacja

W dniach 22-23 maja 2015 r. wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” po raz 35 pielgrzymowała na Jasną Górę aby dziękować za otrzymane łaski i dary. Pielgrzymi modli się także za religijno-moralną odnowę narodu. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły relikwie św. Jana Pawła…