Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Franciszka Karpińskiego

Białystok, 5 października 2015 roku Komunikat Kapituły XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Franciszka Karpińskiego przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Kapituła XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego obradująca w dniu 5 października 2015 roku w Białymstoku pod przewodnictwem J….