Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XXI Pielgrzymka Rodzin do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

O przyszłość społeczeństwa opartą na Ewangelii apelował bp Łukasz Buzun OSPPE w homilii wygłoszonej wobec pątników XXI Pielgrzymki Rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Uroczystość poprzedziło posiedzenie Rady Głównej organizacji.

XX Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

W dniu 3 października 2015 r. już po raz dwudziesty Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” udało się do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Podobnie jak przed rokiem pielgrzymkę poprzedziło spotkanie rozszerzonego składu Rady Głównej, któremu przewodzili przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski oraz…

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Wrzesień każdego roku jest tradycyjnym czasem naszego pielgrzymowania do Św. Józefa w Kaliszu. Przybywamy do tego „milczącego świętego”, który jest: patronem Kościoła, opiekunem rodzin, małżonków i sierot. Jest też patronem wszystkich ludzi pracy, patronem wielu diecezji oraz opiekunem szeregu miast.

slide

XXVIII Ogólnopolski Sejmik Rodzinny w Kaliszu

    „Zmieniają się ustroje i rządy, a nasze środowisko od ponad 30 lat konsekwentnie przypomina o konieczności prowadzenia przez państwo aktywnej polityki prorodzinnej. Polityki, która nie ogranicza się tylko do pomocy socjalnej dla wybranych, lecz jest wyrazem troski państwa…

slide

XIII Pielgrzymka Rodzin w Kaliszu

W sobotę 20 września, już po raz XIII uczestniczyliśmy w Pielgrzymce Rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała podobnie jak wszystkie inne nasze inicjatywy, w kontekście tegorocznego hasła programowego: „Kultura wyrazem człowieczeństwa i…