Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

XV Pielgrzymka do Grobu św. Wojciecha w Gnieźnie

W dniach 12 – 13 kwietnia 2008 r. odbyła się w Gnieźnie XV Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do grobu św. Wojciecha oraz XXIV Sympozjum „Stąd Nasz Ród”. Pielgrzymkę zainaugurowała Msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem JE. abp. Henryka…