Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nowe wydanie dwumiesięcznika „Społeczeństwo”

Podczas Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyła się prezentacja nowego wydania dwumiesięcznika pt. „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”. Główne koncepcje, założenia programowe oraz zmiany w kształcie naszego pisma omówił ks. prof. Stanisław Skobel…