Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

W dniach 12-13 października w Ośrodku Wypoczynkowym „Gawra” w Wiknie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Nadzwyczajne Walne Zebranie

12 września 2015 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Posiedzenie poprzedziła Msza Św. odprawiona w Kościele pw. Św. Stanisława Kostki pod przewodnictwem ks. dra Dariusza Wojteckiego. Delegaci z całego kraju podczas zebrania podjęli uchwałę…