Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie „O Michale Lengowskim” w Olsztynie

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Olsztynie zaprasza na spotkanie pt. Życie i twórczość Michała Lengowskiego.

Wręczono nagrody im. Michała Lengowskiego

W sobotę 7 października br. wręczono po raz 17. Nagrodę Regionalną im. Michała Lengowskiego, przyznawaną co dwa lata przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Olsztynie. Do grona laureatów dołączyli w tym roku księża marianie ze Stoczka Klasztornego i prezydent Ełku…

XVII Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego

Uroczysta gala wręczenia Nagrody odbędzie się 7 listopada 2015 roku w Stoczku Klasztornym. Warto dodać, że Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego, przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, formacyjnej i społecznej…

Nagroda im. Michała Lengowskiego 2010

Postanowienie podjęte 3 września 2010 roku przez Jury Regionalnej Nagrody im. Michała Lengowskiego, ufundowanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.