Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Szkoła liturgii

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi serdecznie zaprasza na drugie spotkanie z cyklu „Szkoła liturgii”, które będzie dotyczyło Triduum Paschalnego najważniejszego wydarzenia w roku liturgicznym. Gościem spotkanie będzie ks. Jarosław Szpolorowski. Spotkanie odbędzie się 26 marca 2015 r. w siedzibie…