Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nauczanie społeczne Benedykta XVI

Benedykt XVI – teolog spekulatywny pogłębiający praktycznie fundamenty doktryny społecznej Kościoła

Sobór Watykański II – relacja

Pół wieku historii i co dalej? – takie pytanie postawiono przed uczestnikami debaty poświęconej aplikacji założeń Soboru Watykańskiego II, która odbyła się 25 stycznia 2016 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W dyskusji wzięli udział abp Józef Kupny…

XX Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

W dniu 3 października 2015 r. już po raz dwudziesty Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” udało się do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Podobnie jak przed rokiem pielgrzymkę poprzedziło spotkanie rozszerzonego składu Rady Głównej, któremu przewodzili przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski oraz…

Nowe wydanie dwumiesięcznika „Społeczeństwo”

Podczas Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyła się prezentacja nowego wydania dwumiesięcznika pt. „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”. Główne koncepcje, założenia programowe oraz zmiany w kształcie naszego pisma omówił ks. prof. Stanisław Skobel…