Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Laureaci XXIV Edycji: /Zakrzewo 26.04.2008r./ Ks. prałat Andrzej Choroba (Zakrzewo) Za ożywianie kultu Matki Bożej Radosnej. Mgr Franciszek Łuczko (Szczecin) Za nauczanie historii Polski a szczególnie za upamiętnianie historii w Medalierstwie. Prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek (Gogolin) Za niestrudzoną…