Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Nagroda im. ks. dra Bolesława Domańskiego

  Kapituła Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie mają zaszczyt zaprosić na uroczystości związane z XXVII edycją wręczenia Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego które odbędą się 4 czerwca 2011 r. w Szczecinie

slide

XXV NAGRODA IM. KS. DRA BOLESŁAWA DOMAŃSKIEGO

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przyznaje Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe, działalność społeczną, kulturalną, artystyczną, osobom, a także instytucjom, które w swojej pracy i działalności nawiązują do życia, dzieła i ideałów Księdza Patrona wyrażonych w Pięciu Prawdach Polaków w Niemczech uchwalonych…