Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Przez kulturę do Boga | Wkrótce wręczenie 32. Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Już po raz trzydziesty drugi Kapituła Nagrody ks. dr. Bolesława Domańskiego uhonorowała społeczników działających w duchu „Pięciu Prawd Polaków”. Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 5 marca, w przededniu rocznicy berlińskiego Kongresu Związku Polaków w Niemczech, w…

Gala XXXI Edycji Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

6 marca 2016 r., w 78. rocznicę I Kongresu Polaków w Niemczech odbyła się w Studiu S-1 Polskiego Radia Szczecin, im. Jana Szyrockiego – Gala XXXI Edycji Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego.

Komunikat Kapituły Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

Komunikat Kapituły Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego Kapituła XXXI edycji Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. Bolesława Domańskiego na posiedzeniu w dniu 14.01.2016r. w Koszalinie, po rozpatrzeniu złożonych wniosków postanawia uhonorować przyznaniem Nagrody następujące kandydatury: Pani Danuta Szyksznian…