Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Konferencja „Kościół na straży polskiej wolności” w Poznaniu

5 marca (sobota) 2016 r. odbędzie się w Poznaniu czwarta konferencja z cyklu „Kościół na straży polskiej wolności”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Nowak – autor części zatytułowanej „Czas walki z Bogiem”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godz. 11:30, do…