Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Koncert Jubileuszowy „Woda Życia 966” w Gnieźnie

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” gorąco zaprasza na koncert jubileuszowy z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski pt. „Woda Życia 966”, który odbędzie się 1 kwietnia 2016 r. o godz. 19:00 w Katedrze Gnieźnieńskiej. Koncert odbędzie się pod honorowym patronatem JE Ks….

VII Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich

16 października w auli sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, dokładnie w 37. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową o samorządowych inicjatywach inspirowanych nauczaniem św. Jana Pawła II, dyskutowali przedstawiciele samorządów z Wielkopolski. Hasło tegorocznego forum brzmiało „Jan Paweł…