Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Gala wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody Franciszka Karpińśkiego

Na ręce profesora Wojciecha Ligęzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego trafiła XXI Ogólnopolska Nagroda Literacka imienia Franciszka Karpińskiego. Znakomici laureaci pozostaną dla mnie wzorami świetnej literatury, świetnego pisarstwa, świetnych miar świata etycznych. A że ja się znalazłem w tym gronie tak znakomitym…

Komunikat Kapituły XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Franciszka Karpińskiego

Białystok, 5 października 2015 roku Komunikat Kapituły XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Franciszka Karpińskiego przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Kapituła XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego obradująca w dniu 5 października 2015 roku w Białymstoku pod przewodnictwem J….

(R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Białymstoku oraz Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku, Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, Katedra Teologii Katolickiej UwB serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „(R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA”. Konferencja odbędzie…