Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ojcostwo- kariera mężczyzny

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Rodzina na plus”. Celem spotkań jest wsparcie rodziców w procesie wychowania – formacji dzieci i młodzieży. Najbliższe spotkanie pt. „Ojcostwo- kariera mężczyzny”, którego gościem będzie dr…

Zmanipulowani – czyli o rodzajach manipulacji medialnej i sposobach przeciwstawiania się jej

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi oraz Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Rodzina na plus”. Najbliższe spotkanie pt. „Zmanipulowani – czyli o rodzajach manipulacji medialnej i sposobach przeciwstawiania się jej”, którego gościem będzie…