Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Sympozjum z okazji 50. rocznicy Soboru Watykańskiego II

Wyższe Metropolitalne  Seminarium Duchowne w Przemyślu, Okręgowy Ośrodek Formacji Katolicko – Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Arcybiskupiej w Przemyślu,  Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu byli organizatorami sympozjum z okazji 50 rocznicy Soboru Watykańskiego II.

Patronat honorowy nad sympozjum objął J.Ekscelencja Ks.Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Sympozjum odbyło się w dniu 8.11.2012 r. w auli WSD w Przemyślu. Jego rozpoczęcie poprzedziła uroczysta Msza Święta dziękczynna za dar Soboru Watykańskiego II koncelebrowana pod przewodnictwem  J.E.Ks.Arcybiskupa Józefa Michalika. W okolicznościowej homilii Ks.Arcybiskup przypomniał genezę zwołania Soboru Watykańskiego II oraz zwrócił uwagę na jego główne postanowienia (posłuchaj wprowadzenia oraz homilii-wchodząc na stronę Kurii Metropolitarnej w Przemyślu-serwis abp.Józefa Michalika-www.przewodniczący. episkopatu.pl).

Wprowadzenia w obrady sympozjum dokonał Gospodarz miejsca ks.dr hab. Dariusz  Dziadosz – Rektor WSD w Przemyślu, przedstawiając aktualność orędzia Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym. Ks.prof Zygmunt Zieliński podjął niezwykle interesujący temat „Polacy na Soborze Watykańskim II”  przypominając tło historyczne oraz sylwetki polskich Ojców Soboru Vaticanum Secundum. Zbigniew Borowik – Redaktor naczelny IW PAX i Dwumiesięcznika „Społeczeństwo” w swoim przedłożeniu podjął jakże ważny temat soborowego przebudzenia laikatu.Ks.dr Wacław Siwak mówił niezwykle interesująco o soborowym przełomie w mariologii. Ks. dr Waldemar Janiga, w dwudziestolecie Katechizmu Kościoła Katolickiego, wygłosił wykład „Katechizm katolicki- w służbie Kościołowi i wierze” zwracając uwagę m.in. na problem tożsamości katolika.

Gościem honorowym sympozjum był J.E.Ks.bp.Adam Szal. Głównym organizatorem sympozjum ze strony KSCCH był Jerzy Łobos – Kierownik  Okręgowego  Ośrodka  Formacji  Katolicko – Społecznej. W sympozjum uczestniczył Marek Koryciński – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Warszawie. Podziękowanie za organizację sympozjum wszystkim współorganizatorom złożył Jerzy Sołtys – Przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego KSCCH w Rzeszowie. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą, a ks.bp.Adam Szal udzielił wszystkim obecnym pasterskiego błogosławieństwa.

Więcej na:  www.podkarpacki.civitaschristiana.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *