Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Studium Biblijne

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału
w Studium Biblijnym, które poprowadzi ks. dr Przemysław Szewczyk.

Spotkania odbędą się 13 i 20 stycznia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy
ul. Narutowicza 54 lok. 8.

Sobór Watykański II zachęca do pogłębionej refleksji nad Słowem Bożym, zapraszając wiernych do codziennego czytania i rozważania treści Starego i Nowego Testamentu, aby poznawać i rozumieć coraz głębiej swoje powołanie oraz odkrywać nieskończoną mądrość
i dobroć Boga. W konstytucji „Dei Verbum” Ojcowie Soborowi przywołują, między innymi, słowa wypowiedziane przez św. Hieronima, który stwierdził, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.