Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Stanowisko Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wobec deklaracji wiary polskich lekarzy

Wikno, dn. 12.06.2014 r.

STANOWISKO

Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Wobec Deklaracji wiary, dokonanej przez lekarzy polskich na Jasnej Górze

w dn. 25.05.2014 r. podczas dorocznej pielgrzymki służby zdrowia

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z radością przyjęło wiadomość o złożonej przez pracowników służby zdrowia Deklaracji wiary, w której publicznie przez Obliczem Królowej Polski oświadczyli, że pozostając wierni Bogu, będą strzec życia i go chronić.

 

Akt ten w sposób jednoznaczny wskazuje wszystkim Polakom, że wielu ludzi środowisk medycznych kieruje się w swoim życiu i pracy Dekalogiem i tym samym przeciwstawia się trendom cywilizacji śmierci, które zamiast bronić człowieka, pozwalają na jego przedmiotowe traktowanie.

Wyrażamy naszą solidarność z Sygnatariuszami Deklaracji wiary. Jednocześnie sprzeciwiamy się skandalicznej postawie wielu mediów, kwestionujących prawo personelu medycznego do postawy wiary w służbie chorym i cierpiącym. Nie do przyjęcia są również wypowiedzi polityków i przedstawicieli władz państwowych, kwestionujących klauzulę sumienia i domagających się usuwania z funkcji i z zawodu pracowników służby zdrowia, pragnących kierować się prawem Bożym w całym swoim życiu.

Wielkim bólem napawa nas histeria wywołana przez dziennikarzy, polityków i środowiska feministyczne wokół prof. Bogdana Chazana, dyrektora Szpitala Św. Rodziny w Warszawie, który odmówił wykonania aborcji i skierowania pacjentki do placówki, która gotowa byłaby zabić dziecko. Stanowczo sprzeciwiamy się kalaniu dobrego imienia Pana Profesora, dyskryminowaniu Go i bezpodstawnemu karaniu. Jego postawa życiowa, wybitne osiągnięcia zawodowe, a przede wszystkim służba Bogu i bliźniemu zasługują na najwyższe uznanie i szacunek. Dziękujemy Panu Profesorowi za odważne trwanie w wierze.

Ufamy, że Święty Jan Paweł II, który wołał w sercu Polski na Placu Zwycięstwa: „Niech zstąpił Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!”, wyjedna nam wszystkim łaskę odwagi i zaangażowania w przywracaniu ładu Bożego w Ojczyźnie

 

Sekretarz Rady Głównej                                                       Przewodniczący Stowarzyszenia

Romuald Gumienniak                                                                     Tomasz Nakielski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *