Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

STANOWISKO Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

UCHWAŁA Nr 1/RG/2015

Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
z dnia 22 stycznia 2015 roku

STANOWISKO

Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

wobec zapowiedzi dopuszczenia do obrotu bez reglamentacji

preparatu postkoitalnego, czyli tzw. pigułki „dzień po”.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przyłącza się do głosu Episkopatu Polski oraz wszystkich środowisk i organizacji, które opowiadają się przeciwko wprowadzeniu do sprzedaży tzw. pigułki „dzień po”. Stosowanie tego preparatu powoduje wydalenie zarodka ludzkiego z ustroju matki i jego śmierci. Jest także niebezpieczne dla rozwoju psychoseksualnego osób niepełnoletnich.

Dlatego, w trosce o dobro rodziny i Narodu, mając na uwadze zdrowie fizyczne i moralne polskiego społeczeństwa, domagamy się od władz państwowych odstąpienia od pomysłu, który uderza w fundamenty życia oraz godności człowieka. Zwracamy się do rodziców, środowisk edukacyjnych i wychowawczych, a także do ludzi mediów, by w sposób zdecydowany opowiedzieli się po stronie życia i zdrowia.

 

Sekretarz Rady Głównej                                                                                        Przewodniczący Stowarzyszenia

     Romuald Gumienniak                                                                                                        Tomasz Nakielski