Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie z JE Abpem Józefem Kupnym

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” we Wrocławiu serdecznie zaprasza na spotkanie z Jego Ekscelencją Ks. Arcybiskupem Józefem Kupnym, który wygłosi wykład pt. „Aktywność społeczna katolików jako świadectwo wiary”.

Debata odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godz. 17:00 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu przy ul. Kuźniczej 11-13 (I piętro).