Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie Młodych z Biblią

Spotkanie Młodych z Biblią

Częstochowa

Zwycięzcy etapów diecezjalnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej co roku spotykają się na Jasnej Górze, by wziąć udział w przygotowaniach do czerwcowego finału konkursu. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych z Biblią w Częstochowie ma charakter formacyjno-warsztatowy. Od początku jego założeniem jest duchowe i merytoryczne przygotowanie uczestników oraz o zawiązanie wspólnoty między młodzieżą z różnych diecezji.

Młodzi bibliści połączyli Jasną Górę i Fatimę

Przez ostatnie tygodnie – zgodnie z zachętą papieża Franciszka – z Pisma św. korzystają równie często, jak z telefonu komórkowego. Mowa o finalistach XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Na Jasnej Górze w 10-tym Spotkaniu…