Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Rychwał: „Aktualność myśli i nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego”

„Aktualność myśli i nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego” – to tytuł konferencji, która odbyła się 8 października w Rychwale w drugą rocznicę odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pamiątkowa tablica, która znajduje się przy kościele pw. Świętej Trójcy powstała z inicjatywy tamtejszego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i dzięki dużej życzliwości ks. proboszcza Marka Molewskiego.

Ojciec Święty Jan Paweł II wzywał nas wszystkich, abyśmy podejmowali to wielkie duchowe dziedzictwo, jakie pozostawił Prymas Tysiąclecia:  ”Oby Kościół i Naród został mocny dziedzictwem Kardynała Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas„.

img_2144-copyW takim potocznym rozumieniu dziedzictwo kojarzy mam się z jakimś majątkiem, odziedziczonym spadkiem, ze spuścizną. Często mówi się, że ktoś po rodzicach odziedziczył jakieś cechy charakteru, umiejętności czy zachowania. W takim szerszym społecznym, narodowym rozumieniu można powiedzieć, że dziedzictwo to są wszelkie wartości religijne, kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego to jest konkretny dar, skarb naszej chrześcijańskiej kultury.

img_2121-copyKonferencja rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczyli ks. proboszcz Marek Molewski oraz ks. prałat dr Franciszek Jabłoński, duszpasterz rodzin w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

img_2234-copyZarówno w homilii jak i wygłoszonym referacie ks. dr Franciszek Jabłoński podkreślił, że nauczanie kardynała Wyszyńskiego o rodzinie to jeden z najważniejszych rozdziałów jego dziedzictwa. To w rodzinie człowiek przychodzi na świat, ma bezwzględne prawo narodzić się, dojrzewać i wzrastać. W rodzinie ma prawo dożyć kresu swoich dni, bo zawsze zasługuje na wsparcie, szacunek i miłość. W rodzinie opartej na sakramentalnym związku kobiety i mężczyzny są także sytuacje kryzysowe, które należy rozwiązywać w duchu poszanowania godności małżonków, ale też i z poszanowaniem godności dzieci. Rodzina jest podstawową wspólnotą życia, miłości i wychowania, co przekłada się na wymiar życia społecznego i jest fundamentem rozwoju i trwania narodu. Dlatego nauczanie Prymasa Tysiąclecia nie jest jedynie przeszłością, częścią naszej historii. Jest autentycznym, żywym fundamentem naszej tożsamości. To dziedzictwo powinno promieniować, z niego możemy czerpać siłę i mądrość.

img_2196-copyWyjątkowym momentem spotkania było wręczenie ks. proboszczowi Markowi Molewskiemu srebrnej Honorowej Odznaki Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Karol Irmler podziękował księdzu Markowi za ogromną otwartość i życzliwość dla Stowarzyszenia, dla wszystkich działań, które podejmuje na terenie parafii, a szczególnie za duży wkład wbudowanie jego autorytetu i pozycji w społeczności lokalnej Gminy Rychwał.

img_2230-copyW czasie konferencji także burmistrz Gminy i Miasta Rychwał Stefan Dziamara uhonorował wiceprzewodniczącą Oddziału Danutę Lipińską Honorową Odznaką „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał. Burmistrz podkreślił wielkie zaangażowanie i aktywność społeczną naszej koleżanki, a także wysoko ocenił współpracę samorządu z miejscowym oddziałem „Civitas Christiana”.

img_2166-copyW czasie spotkania członkowie i sympatycy Stowarzyszenia złożyli także kwiaty i zapalili znicze przy tablicy upamiętniającej Prymasa Stefana Wyszyńskiego i pomodlili się w intencji Jego rychłej beatyfikacji.

img_2169-copy[txt. Karol Irmler, fot. Łukasz Ewasiak]