Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Rodzina Największą Wartością | e-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

 

Szanowni Czytelnicy!

W jednym z listopadowych numerów sobotnio-niedzielnego wydania „Plus minus”, czyli weekendowej edycji „Rzeczpospolitej”, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz zauważył na podstawie badań wśród młodzieży w Europie, że „mimo że rodzina przeżywa głęboki kryzys, to dla wielu ludzi wciąż pozostaje pierwszym punktem odniesienia. Jeśli człowiek czuje się samotny, potrzebuje wsparcia, to pierwsza pojawia się myśl o rodzinie. Nie ma ona  żadnej właściwie konkurencji”.

e-wydanie do pobrania

 

Ta myśl towarzyszy również nam w grudniowym numerze „Civitas Christiana”. O kryzysie rodziny mówi się wiele i trudno lekceważyć zagrożenia, na które jest narażona, ale oprócz wskazywania źródeł tych negatywnych tendencji warto ukazywać całą prawdę i świadectwa piękna życia rodzinnego.

Jeśli rodzina, to także dzieci. I ten temat pojawia się na naszych łamach m.in. dzięki rozmowie z Rzecznikiem Praw Dziecka. Przyczynkiem do rozmowy były odważne deklaracje Rzecznika dotyczące wzmocnienia ochrony praw dzieci jak i praw rodziców do wychowania dzieci w obliczu lewicowych eksperymentów ideologicznych i zagrożeń związanych choćby z upowszechnieniem destrukcyjnych treści w internecie.

Aktualny numer miesięcznika to także czas podsumowania w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” działań związanych z obchodzoną w 2019 r. 130. rocznicą urodzin Zofii Kossak. Wracamy jeszcze do październikowego Festiwalu KNS, publikując wybrane fragmenty wypowiedzi a tematem o wyjątkowym znaczeniu są przygotowania do zaplanowanej w połowie przyszłego roku beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Od wielu lat przypominamy postać i nauczanie naszego Patrona a rok przyszły powinien być w tym aspekcie szczególny. Na naszych łamach w 2020 roku na pewno nie powinno zabraknąć materiałów przygotowujących do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Maciej Szepietowski