Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Rodzina Bogiem Silna

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie serdecznie zaprasza na spotkania z cyklu Rodzina Bogiem Silna. Podczas spotkanie, którego gościem będzie o. dr Michał Legan, filmoznawca odbędzie się dyskusja nt. życia i śmierci na podstawie spektaklu Krystyny Jandy.

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2015 r. o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Św. Barbary 10/12.