Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

(R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Białymstoku oraz Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku, Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, Katedra Teologii Katolickiej UwB serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „(R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA”.

Konferencja odbędzie się 25 maja 2015 r. w godz. 12.00-15.30. Miejscem obrad będzie aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

Program

Transmisja online z konferencji (R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA. Początek 25 maja 2015 r. o godz. 12.00

Link: http://izydor.tv/

Relacja – Joanna Marchel