Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Relacja z XII Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża

Kapituła Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża “Radość płynie z Nadziei”, przyznała tegoroczną Statuetkę, panu Szymonowi Cieślarowi za wybitne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze w pracy z młodzieżą. Statuetka została wręczona w konkatedrze kołobrzeskiej 16 października 2020r. w 13. rocznicę śmierci kard. nom. Ignacego Jeża.

W zewnętrznej formie wspomniana radość wygląda zgoła inaczej niż jeszcze rok temu. Obecny bp Krzysztof Zadarko zauważył, że XII Edycja Nagrody przeszła do historii nie w pięknych pomieszczeniach filharmonii, z oprawą w postaci koncertu oraz setkami gości na widowni, ale w Bazylice Konkatedralnej, która była świadkiem wielu bardzo ważnych momentów w historii. Edycja ta przeszła do historii jako skromna w zewnętrznej formie, ale niezwykle piękna przez świadectwo pana Szymona Cieślara.

Szymon Cieślar – jak opisała Go w laudacji Jego wieloletnia przyjaciółka, pani Agnieszka Orłowska – jest niezwykle skromny i jednocześnie zdecydowany i konsekwentny w sprawach ważnych. Jest pasjonatem piękna w każdym jego przejawie, a najbardziej potrafi dostrzec i zachwycić się pięknem drugiego człowieka. Dzięki swoim cechom to dzieło, które prowadzi, trwa i daje wspaniałe owoce.

Sam laureat, Szymon Cieślar, podziękował za Nagrodę słowami: „Bogu niech będą dzięki! Bez Boga i bez ludzi, których na swojej drodze spotkałem i spotykam, nie byłoby tej Nagrody. Informacja o otrzymaniu tego wyróżnienia do tej pory mnie zdumiewa”.

Radość, która wypływa z nadziei to radość wielowymiarowa – wypływająca z naszej wiary. Nie można się nie cieszyć, kiedy wierzy się w Boga i czeka się na to co po śmierci.

/mwż