Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Relacja z Gali wręczenia Nagrody im. Juliusza Ligonia

Dnia 24 kwietnia 2015r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta gala, podczas której nastąpiło wręczenie Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Ligoniowe laury przyznano już po raz czterdziesty drugi.

Po uroczystym powitaniu gości przez prowadzących uroczystość – państwa Agnieszkę i Szymona Antończyków – głos zabrał sekretarz Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, pan Maciej Szepietowski. W krótkich słowach przedstawił on zgromadzonym sylwetkę patrona nagrody – Juliusza Ligonia – oraz uroczyście odczytał komunikat Kapituły, która tegorocznymi ligoniowymi laurami uhonorowała: Franciszka Pieczkęza konsekwentne pielęgnowanie etosu śląskiego oraz wybitne osiągnięcia artystyczne dla kultury polskiej w dziedzinie filmu i teatru; s. Ewę Jędrzejczak SCBza wyrażaną we wspólnocie, poprzez różnorodne dzieła, troskę o rodzinę i życie ludzkie od początku jego istnienia po naturalny kres; oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicachza 90-letnią, wierną Kościołowi i Ojczyźnie pracę formacyjno-edukacyjną wielu pokoleń śląskich duszpasterzy, którzy – rozpoznane i przyjęte w murach Seminarium – światło Ewangelii i kultury chrześcijańskiej wytrwale nieśli współczesnym sobie ludziom. Nagrodę w imieniu Seminarium przyjął jej Rektor ks. Marek Panek.

Następnie odczytano uroczyste laudacje na cześć laureatów Nagrody oraz wręczono im statuetki. Laudator Franciszka Pieczki – Dariusz Domański – podkreślał niezwykłą pokorę pana Franciszka oraz jego szczególne umiłowanie Ziemi Śląskiej, które towarzyszą laureatowi przez całe życie. Sam uhonorowany ligoniowym laurem aktor podkreślał, że choć wiele czasu w swoim życiu spędził poza Śląskiem, to zawsze czuł się Ślązakiem, co więcej pan Franciszek stwierdził: nawet gdybym następne 65 lat mieszkał poza Śląskiem, umrę jako Ślązak.

Laudację ku czci s. Ewy Jędrzejczak wygłosił Dominik Golema. W swojej wypowiedzi podkreślał on liczne pola i płaszczyzny zaangażowania na rzecz ludzi potrzebujących, którymi może poszczycić się s. Ewa. Do najważniejszych z nich należy niewątpliwie praca związana z Fundacją „Evangelium Vitae”. Laureatka Nagrody niezwykle skromnie odniosła się do swojego wkładu związanego z pracą Fundacji. Podkreśliła, że nagroda którą otrzymała jest wyróżnieniem dla wszystkich osób, które jej pomagają.

Laudatorem Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach był prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek. W swoim przemówieniu eksponował on liczne zasługi jakie oddało Seminarium na rzecz dobra Kościoła na Śląsku, a także wskazywał na wkład tejże instytucji w kształtowanie kultury Górnego Śląska. ks. Marek Panek, Rektor Seminarium, który odebrał wyróżnienie powiedział, że przyjmuje to wyróżnienie z wielką radością, ale także z wielką pokorą. Zwrócił uwagę na to, że aby Seminarium mogło pełnić swoją misję potrzebna jest praca bardzo wielu osób, często nieznanych z imienia.

Podczas tegorocznej uroczystości Kapituła postanowiła ponadto uhonorować specjalną statuetką prof. dra. hab. Franciszka Marka, za wieloletnią pracę w szeregach Kapituły oraz za niebagatelny wkład na rzecz promocji Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Laureat nie krył swojej radości z tego wyróżnienia i podzielił się ze zgromadzonymi na sali krótkim świadectwem swojego życia.

W dalszej części gali głos zabrali zaproszeni goście. J.E. ks. Arcybiskup senior Damian Zimoń w swoim wystąpieniu pogratulował Kapitule wnikliwego myślenia teologicznego podczas wyłaniania laureatów XLII edycji Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Ks. Arcybiskup odniósł się także w kilku ciepłych słowach do każdego z laureatów, podkreślając ich różnorodny wkład na rzecz budowania dobra Kościoła i dobra wspólnego. Pan Tomasz Nakielski – Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – w swojej wypowiedzi pogratulował osobom obdarowanym w tym roku ligoniowymi laurami, a także podziękował Kapitule za jej owocną pracę. Pan Przewodniczący stwierdził, że Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia doskonale wpisuje się w misję Stowarzyszenia, którą jest m. in. promocja autorytetów we współczesnym świecie. Jako ostatni podczas uroczystości przemówił Przewodniczący Kapituły XLII Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia – ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer. W zwięzłych glosach podziękował laureatom, laudatorom oraz Kapitule w sposób szczególny kierując swoje słowa na ręce jej sekretarza, pana Macieja Szepietowskiego.

Po uroczystych przemowach rozpoczęła się artystyczna część gali. W tym roku osoby zgromadzone na auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz internauci śledzący uroczystość za sprawą transmisji internetowej mogli wysychać występu, jaki przygotowała Schola Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Po zakończeniu części artystycznej wszyscy zgromadzenia na Sali zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego trwały bardzo ożywione rozmowy kuluarowe. Organizatorzy uroczystości wręczenia XLII Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia serdecznie dziękują za przybycie wszystkim gościom i zapraszają za rok na uroczystości związane z kolejną edycją Nagrody!

                                                                                                                     dr Michał Kosche

Materiał wideo TVP