Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Relacja z konferencji

Znaczenie Chrztu Polski w dziejach ojczyzny było przedmiotem konferencji, która odbyła się 24 lutego w gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

O intencji wydarzenia organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i toruńską Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej mówili witając przybyłych gości:  rektor uczelni o. dr Zdzisław Klafka CSsR. oraz Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski. W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, dr hab. Paweł Skibiński, dr Ilona Zaleska, dr Robert Kościelny.

Szersza relacja: e-civitas.pl
Relacje medialne:
Nasz Dziennik
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
Radio Maryja