Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Ratujmy historię – edukacja patriotyczno-historyczna podstawą wykształcenia i wychowania prawego obywatela”

Konferencja odbyła się w Toruniu 25 października 2012. Inspiracją do zorganizowania tej konferencji był miedzy innymi apel – list grona naukowców, głównie znanych i cenionych historyków skierowany do MEN w związku ze zmianą podstawy programowej i drastycznego ograniczenia godzin nauczania historii. Były tez inne działania różnych środowisk patriotycznych w postaci konferencji, debat i  protestów.

Organizatorzy uważają, że trzeba zrobić wszystko, aby młodzi ludzie (i nie tylko oni ) w zalewie kultury masowej nie tracili wiedzy o przeszłości. Aby nie ulegali  łatwemu złudzeniu, że można i należy już budować przyszłość na innym fundamencie,  niż ten, który przez całą historię stanowił o naszej narodowej i państwowej tożsamości.
Dlatego są potrzebne programy edukacji historycznej i patriotycznej , które powinny służyć: odkrywaniu przeszłości, utrwalaniu pamięci narodowej,  wzmacnianiu związku emocjonalnego z  historią i kulturą narodową a także z historią, kulturą regionalną i lokalną. Powinny także służyć budowaniu poczucia odpowiedzialności za przyszłość swoją i innych oraz  podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej, kreowaniu postaw obywatelskich przy wykorzystaniu nowoczesnych form przekazu.
Polityka historyczna to nie tylko domena państwa. Tworzą ją, choć w mniejszym zakresie także samorządy. Duży wkład w budowanie świadomości historycznej i kształtowania postaw patriotycznych mają regionalne i lokalne organizacje pozarządowe w tym szczególnie stowarzyszenia i ruchy katolickie. Mogą one w możliwym dla siebie oczywiście zakresie zmieniać  zlaicyzowaną dziś mocno kulturę, promując pozytywne wartości kultury chrześcijańskiej, między innymi także przez prezentację sylwetek ludzi Kościoła – duchownych i świeckich i ich zasług dla kultury narodowej, mocno osadzonej w aksjologii chrześcijańskiej. Poprzez różne projekty mogą przyczyniać się do wzmocnienia zjawiska identyfikacji mieszkańców miejscowości z parafiami, z małą ojczyzną z jej dziedzictwem religijnym i kulturowym, budować więzi lokalne, oparte na świadomości wspólnoty religijnej i historycznej, na konieczności jej ochrony i pielęgnowania.
Konferencja była adresowana do nauczycieli, pedagogów, wykładowców akademickich, studentów, a także decydentów szczebla samorządowego, reprezentantów instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych (szczególnie katolickich) oraz wszystkich osób zainteresowanych jej  tematyką.
Konferencja zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i  Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Aktualności Akademickie WSKSiM materiał o konferencji „Ratujmy historię – edukacja patriotyczno-historyczna podstawą wykształcenia i wychowania prawego obywatela” .

One thought on “„Ratujmy historię – edukacja patriotyczno-historyczna podstawą wykształcenia i wychowania prawego obywatela””

  1. Eugeniusz napisał(a):

    Bardzo pragniemy, by nasza córeczka wychowywała się w duchu odpowiedzialności za siebie i innych w oparciu o Boga i kulturę swojego narodu. Dlatego niezmiernie cieszymy się, że udało nam się odnaleźć Akademie Królowej Jadwigi, gdzie cały program jest właśnie na tych wartościach oparty. Sami wychowywaliśmy się, a teraz próbujemy również wychowywać nasze dzieci w oparciu o historię życia takich Polaków jak m. in. Jadwiga i Władysław Zamoyscy.

Odpowiedz na „EugeniuszAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *