Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Przyznano nagrody w Konkursie Poetyckim „Jesienna Chryzantema”

Komunikat jury 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,Jesienna Chryzantema”, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku.

Jury Konkursu w składzie:

  • Przewodniczący Jury – dr. hab. Przemysław Dakowicz; poeta, eseista, krytyk literacki, historyk literatury
  • Członek Jury – Krzysztof Kuczkowski; poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, juror wielu konkursów poetyckich, wykładowca warsztatów poetyckich
  • Sekretarz Jury – Agnieszka Gościeniecka, przewodnicząca Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Płocku (z prawem głosu)

na posiedzeniu 3 listopada 2017 r. w Łodzi rozpatrzyło nadesłane na Konkurs zestawy wierszy, które spełniały warunki regulaminu Konkursu i postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • I nagrodę otrzymał:

Kacper Płusa, godło Wadzenie się z Bogiem z Łodzi za wiersze: „modlitwa II – błagalna”,modlitwa III – pokutna”.

  • II nagrodę otrzymała:

Karolina Król, godło Idunn z Rozdrażewa za wiersze: „Pentaptyk ze śmiercią w tle”, „Jak rozpaść się i złożyć z powrotem”, „Dawidowi”, „Kamili”.

  • nagrodę Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” za wiersz poświęcony Prymasowi Polski Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu otrzymała:

Karolina Król, godło Idunn z Rozdrażewa za wiersz zat. „Kardynałowi”.

  • nagrodę Dyrektora Instytutu Wydawniczego ,,Pax” /nagroda książkowa/ w kategorii debiut otrzymała:

Klaudia Chudowolska, godło Edward Ludian z Warszawy za wiersz zat. „Chłopiec obozowy”.

  • wyróżnienia finansowe otrzymały:

Laura Chuchla, godło SŁOWO z Piły za wiersz zat. „Pierwszy grzech”,

Dorota Suwała, godło wiara z Gostynina za wiersze: „Trudne słowa”, „Tak bardzo niepodobni”,

Dżesika Weronika Szymczyk, godło LONDONO z Ostrołęki za wiersz zat. „Pasja”.

 

Podsumowanie Konkursu odbędzie się 18 listopada 2017 r. o godz. 11.00

w Domu Darmstadt, Płock, Pl. Stary Rynek 8