Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Porozmawiajmy o życiu i śmierci

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Katowicach serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone relacjom we współczesnych rodzinach. Wprowadzenie i dyskusję, na podstawie wyświetlanego spektaklu w reżyserii Krystyny Jandypt. ”Porozmawiajmy o życiu i śmierci”, poprowadzi o. dr Michał Legun OSPPE.

Spotkanie odbędzie się 5 marca 2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia, przy
ul. 3 Maja 26.