Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Polecamy

Strony internetowe z informacjami o kard. Stefanie Wyszyńskim:

Instytut Prymasa Wyszyńskiego
http://www.instytut-wyszynskiego.pl/index.php/pl/

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
http://wyszynskiprymas.pl/

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
http://www.wyszynskistowarzyszenie.org

Komańcza
http://nazaretanki.przemyska.eu/

Stoczek
http://www.stoczek.pl

Prudnik
http://www.prudnik.franciszkanie.com/

Polskie Radio
http://www.polskieradio.pl/87

Katolicka Agencja Informacyjna
http://ekai.pl/prymastysiaclecia/