Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Po raz 39. u stóp Królowej Polski

Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia na Jasną Górę gromadzi co roku liczne – ponad tysięczne – grono członków Stowarzyszenia, ich rodzin i przyjaciół. Zjeżdżamy się do stóp Matki Najświętszej z całej Polski, by w rocznicę śmierci naszego Patrona Stefana kard. Wyszyńskiego, na nowo zawierzać Jej opiece nasze Stowarzyszenie, a także sprawy naszej Ojczyzny i Kościoła. Nie zapominamy również o wdzięczności dla Jasnogórskiej Pani za wszelkie dobro, którego doświadczamy w życiu osobistym i społecznym.

Nasze pielgrzymowanie w tym roku wiązało się nie tylko z osobą i nauczaniem Prymasa Tysiąclecia, ale również z 40-ą rocznicą pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża-Polaka Jana Pawła II, podczas której padły słynne już – a jakże aktualne we współczesnej polskiej rzeczywistości – słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”.

Wielką i radosną niespodzianką była inauguracja pielgrzymkowego programu pod pomnikiem Stefana kard. Wyszyńskiego przez wieloletniego wybitnego przeora Jasnej Góry, a zarazem znamienitego Przyjaciela Stowarzyszenia, Rówieśnika Niepodległej II Rzeczypospolitej, o. Jerzego Tomzińskiego. W niezwykle wzruszający sposób o. Jerzy przypomniał o swoich związkach ze Stowarzyszeniem, a także podkreślił jego znaczenie dla Polski i Kościoła. Potem pielgrzymi nawiedzili pomnik Jana Pawła II, by złożyć mu hołd i przypomnieć zasługi jakie Święty Papież oddał Kościołowi w Polsce i na świecie, a także Polsce i Europie w przezwyciężeniu komunizmu i politycznych podziałów.

W kontekście przemian duchowych i społecznych, w których swój wybitny udział zaznaczył Papież-Polak, pozostawała też projekcja filmu „Miłość i Miłosierdzie” autorstwa ubiegłorocznego Laureata Nagrody im. W. Pietrzaka, Michała Kondrata. Utwór opiewał fenomen Miłosierdzia Bożego, ukazany przez pryzmat życia wielkiej świętej, beatyfikowanej i kanonizowanej przez polskiego Papieża – czciciela i orędownika Bożego Miłosierdzia.

Dzień pierwszy zakończył Apel Jasnogórski w Kapicy Matki Bożej i Różaniec „światła” na Błoniach jasnogórskich, gdzie trwaliśmy wspólnie na modlitwie, by w łączności z Matką Bożą Królową Polski zawierzać nas samych, nasze rodziny, Stowarzyszenie, Kościół, Polskę i świat.

Centralny i najważniejszy moment pielgrzymki Stowarzyszenia stanowiła ekspiacyjna Eucharystia, którą odprawili: ksiądz arcybiskup Wacław Depo, ksiądz biskup Andrzej Przybylski, przeor klasztoru jasnogórskiego o. Marian Waligóra, krajowy asystent kościelny Stowarzyszenia ksiądz Dariusz Wojtecki oraz asystenci kościelni Stowarzyszenia z diecezji, przybyli na uroczystość. W homilii Ksiądz Arcybiskup, sięgając do czytań z dnia oraz słów Stefana kard. Wyszyńskiego, św. Jana Bosko i św. Jana Pawła II, zauważył, że Europa na nowo stała się terenem misyjnym, bo odrzuciła Boga, bo zbudowała antropologię bez Boga, która nie daje człowiekowi prawdziwej nadziei. Dlatego dziś w Polsce nie wystarczy być przyzwoitym – co oznaczało zgodę na kompromisy, na skrywanie  wyznawanych wartości, ale trzeba z mocą głosić Chrystusa. Musimy wobec zła, którego doświadczamy, prosić Matkę Bożą, by wspierała nas w tym dziele.

Trwanie przed obliczem naszej Matki Królowej Polski w Jej jasnogórskim Sanktuarium niech nieustannie umacnia naszą Wspólnotę w podążaniu drogą Bożą i w rozeznawaniu Jego znaków w dzisiejszej dobie, by pełnić niestrudzenie Jego wolę w życiu osobistym i społecznym.

Do zobaczenia za rok!