Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Pielgrzymka do Grobu św. Wojciecha w Gnieźnie

Pielgrzymka do Grobu św. Wojciecha

Gniezno

Krzewienie i umacnianie postaw patriotycznych wśród Polaków jest jednym z priorytetów Stowarzyszenia. Z pielgrzymki do Grobu św. Wojciecha, kolebki polskiej państwowości, Stowarzyszenie czerpie inspiracje do prowadzenia formacji patriotycznej.

XXVI Pielgrzymka do Grobu św. Wojciecha

27 i 28 kwietnia po raz XXVI pielgrzymowaliśmy do Gniezna uczestnicząc w dorocznych uroczystościach odpustowych ku czci Św. Wojciecha Patrona Polski. Tegoroczne obchody odbywały się w 70 rocznice ingresu Prymasa Stefana Wyszyńskiego do katedry gnieźnieńskiej oraz w 40 rocznicę pierwszej…

Wspólnota „Civitas Christiana” u grobu św. Wojciecha z dziękczynieniem za 100 lat polskiej niepodległości

Po raz 25. przybyli z ogólnopolską pielgrzymką do Gniezna członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Na dwudniowy zjazd organizacji, w dn. 28-29 kwietnia złożyły się obrady Rady Głównej – z podjęciem okolicznościowej uchwały na 100-lecie niepodległości Polski oraz udział w uroczystościach…