Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Pielgrzymi „Civitas Christiana” u św. Józefa Kaliskiego w Roku Jubileuszowym

Doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbyła się w dn. 28-29 września 2018 r. Uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem bp. Łukasza Buzuna i zawierzenie rodzin św. Józefowi poprzedziło posiedzenie Rady Głównej organizacji.

W przeddzień ogólnopolskiej pielgrzymki w Kaliszu odbyło się poszerzone posiedzenie Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Gremium składające się z przedstawicieli wszystkich oddziałów okręgowych przyjęło program działania organizacji na 2019 rok. Zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”, Stowarzyszenie będzie prowadziło stałą formację w wymiarach: duchowym, intelektualnym, społecznym, wspólnotowym i patriotycznym. Podejmowane będą przez „Civitas Christiana” inicjatywy inspirowane katolicką nauką społeczną. Organizacja będzie także kontynuowała przedsięwzięcia formacyjno-edukacyjne w wymiarze patriotycznym. Wśród inicjatyw ogólnopolskich planuje się realizację kolejnych zjazdów Centralnego Ośrodka Kształcenia Liderów, 3. Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej czy 72. Ogólnopolską Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka. Młodych Stowarzyszenie zaprosi do udziału w  23. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, który corocznie przyciąga 30 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rada Główna przyjęła także specjalną uchwałę z okazji przypadającej w przyszłym roku 130. rocznicy urodzin Zofii Kossak-Szczuckiej (1889-1968). Znakomita polska pisarka i publicystka, działaczka konspiracji, więźniarka KL Auschwitz-Birkenau i Pawiaka. Zaangażowana czynnie w Powstaniu Warszawskim. Była współzałożycielką Frontu Odrodzenia Polski i Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Działalność literacka Z. Kossak-Szczuckiej była związana z Instytutem Wydawniczym PAX, który w swojej ofercie wciąż posiada serię książek pisarki. Ostatnio wznowione wydania pozycji tj. „Rok Polski”, „Nieznany kraj” czy „Pożoga” przyciągają także dzisiejszego czytelnika. Upamiętnienie osoby i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej stanowi element programu „Civitas Christiana” również w bieżącym roku, w związku z przypadającą 50. rocznicą jej śmierci. Oddziały w całej Polsce inicjują spotkania, odczyty, wystawy wokół postaci i dorobku literackiego tej wielkiej pisarki, która dla wielu pozostaje autentycznym przykładem patriotki i wierzącej katoliczki.

W drugim dniu Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu wypełnili pielgrzymi „Civitas Christiana”  z różnych stron Polski. Tegoroczna pielgrzymka Stowarzyszenia miała wyjątkowy charakter, przypadła bowiem w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Jubileuszowym Świętego Józefa Kaliskiego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył bp Łukasz Buzun OSPPE, biskup pomocniczy kaliski, który w homilii wzywał do zaangażowania w walkę o sprawy Boże w dzisiejszym świecie.

Jako środowisko wyraźnie oddane budowaniu rzeczywistości ludzkiej w perspektywie nauki Chrystusowej biskup Buzun wskazał Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. – Jest takim Stowarzyszeniem, które jest obecne w życiu społecznym, Kościelnym, religijnym i które ma za zadanie zawalczanie życia społecznego i formowanie, edukację, żeby tam był obecny Bóg. Hierarcha podkreślił potrzebę obecności tego typu organizacji w przestrzeni społecznej. – Potrzebujemy takich stowarzyszeń, wspólnot, bo człowiek sam niewiele jest w stanie zrobić. Musi być tu współdziałanie we wspólnocie konkretnych osób, które mają świadomość, czym jest chrzest, bierzmowanie, po co są w Kościele.

🔊 Biskup Łukasz Buzun o „Civitas Christiana” i potrzebie ludzi wiary zaangażowanych w sprawy społeczne:

Biskup przypomniał, że wiara domaga się oddziaływania na zewnątrz. – Wiara nie ma tylko wymiaru wewnętrznego, chociaż tam się rodzi, ale ma wymiar społeczny i ogólnoludzki – mówił bp Buzun. Według duchownego potrzeba więc ludzi, którzy przeżywają swoje przymierze z Bogiem nie tylko w cichości własnego serca czy w rodzinie, ale wychodzą dalej i oddziałują na innych ludzi w życiu społecznym i politycznym miasta i gminy. Walka, która się obecnie dokonuje   stwierdził bp Buzun jest walką o kształt i godność człowieka, o zaufanie wobec Boga, które na różne sposoby jest podważane.

Podczas homilii biskup wskazywał również na patronów dnia: archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. – W sposób szczególny odwołujemy się dzisiaj do tytułu archanioła Michała „Któż jak Bóg”. To jest zwrot ku Bogu, to jest ratunek dla każdego, kto został zwiedziony, aby mógł wyjść z tych pułapek, w które wszedł – mówił bp Buzun.

Duchowny przypomniał, że aniołowie pod wodzą archanioła Michała walczyli ze smokiem, który jest uosobieniem szatana. – Dzisiaj też jest ogromne działanie szatana, który zionie nienawiścią do Boga i ludzi. Człowiek daje mu pole do działania, lądowisko w sobie. Ziemia jest terenem walki o dobro człowieka. Są różne przestrzenie tej walki: kultura, rodzina, serce człowieka – wskazywał biskup Łukasz.

Hasło „Któż jak Bóg” powinno zdaniem kaznodziei przyświecać każdemu człowiekowi. – Trzeba pamiętać, że zawsze Bóg jest na pierwszym miejscu. Nie można osiągnąć szczęścia bez obecności Bożej w ludzkim sercu, bez wrażliwości na świętość, bez otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Szatan chce spustoszyć ludzkie wnętrze, nakarmić człowieka iluzjami, zwieść go na różne sposoby – przestrzegał hierarcha.

🔊 Posłuchaj homilii bp. Łukasza Buzuna do pielgrzymów z „Civitas Christiana” u św. Józefa w Kaliszu:

Po zakończeniu Komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Łukasz Buzun zwierzył Opiekunowi Św. Rodziny członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wierni odmówili również modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego – patrona Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

tekst / fot.: Marcin Kluczyński

Więcej zdjęć: http://e-civitas.pl/