Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Relikwie św. Jana Pawła II w Warszawie

9 grudnia w Warszawie, w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela odbyła się uroczystość związana z peregrynacją relikwii św. Jana Pawła II w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” miało zaszczyt zaprosić warszawiaków na wykład dr hab. Pawła Skibińskiego, który mówił o Współczesnym przesłaniu Prymasa Wyszyńskiego do Polaków – w kontekście chrztu Polski oraz na wystawę, która przedstawia główne wątki myśli kard. Stefana Wyszyńskiego i towarzyszy peregrynującej relikwii od początku roku. Centralnym miejscem spotkania była Msza Św. pod przewodnictwem JE Kardynała Kazimierza Nycza w intencji rychłej beatyfikacji kard. S. Wyszyńskiego. To modlitwa o jego rychłą beatyfikację, za przyczyną św. Jana Pawła II, była główną intencją peregrynacji. Uroczystości warszawskie zwieńczyły trwającą od roku ogólnopolską peregrynację relikwii św. Jana Pawła II w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”.

pgw
foto: Witold Dobrowolski