Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Sposób na życie dla Kościoła i Ojczyzny

Z Tomaszem Nakielskim, Prezesem Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, rozmawia Marta Witczak-Żydowo. 1. Jaką formację proponuje dziś Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana’’? Jesteśmy stowarzyszeniem katolickim, które zgodnie ze Statutem, działa w łączności z pasterzami Kościoła w Polsce. Mamy asystenta kościelnego nadanego przez…

Święte Triduum Paschalne

Przed nami Święte Triduum Paschalne – trzy etapy największej tajemnicy naszej wiary: tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Obecna sytuacja nie pozbawia nas możliwości uczestnictwa w tych wydarzeniach. Zapraszamy do łączności w modlitwie w naszych domach poprzez transmisje internetowe z…

Potrzebujemy ludzi Ewangelii

Ze Sławomirem Józefiakiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Prezesem Zarządu Grupa INCO S.A., rozmawia Marta Witczak-Żydowo. Stowarzyszenie wybrało drogę upowszechniania nauczania społecznego Kościoła. To dziś chyba niełatwa misja? W Kościele mamy wiele ruchów o zróżnicowanych profilach działania,…

Rozważania na Niedzielę Palmową

Niedzielą Palmową otwieramy Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. Zapraszamy do udziału w rozważaniach, które dla wspólnoty „Civitas Christiana” przygotował ks. Grzegorz Gołąb – asystent kościelny Stowarzyszenia w Diecezji Łowickiej, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach.