Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko ZG w sprawie samorządowej, administracyjnej

1. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie samorządowej, administracyjnej i terytorialnej reformy państwa. 1. Uważamy, że państwo polskie jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wszystkie zadania państwa mają charakter służebny, a jego głównym celem powinno być organizowanie społeczeństwa…

slide

Oświadczenie Gnieźnieńskie Zarządu Głównego

Oświadczenie Gnieźnieńskie Zarządu GłównegoStowarzyszenia „Civitas Christiana” Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, wsłuchując się w wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II i Episkopatu Polski do ponownego przeprowadzenia – w obliczu wielkich rocznic w Kościele powszechnym i w Polsce – rachunku sumienia, wybaczenia krzywd…